VIP AREA

Kam smerujeme

„Naše největší síla leží mezi podnětem a reakcí a říká se jí svoboda volby.“

Stephen R. Covey

ZÁSADY

Podnikání vnímáme jako službu, skrze kterou budujeme své dobré jméno a posilujeme svoji značku.

Nikdy nebudeme podnikat ani pracovat ve prospěch věcí a lidí, které nejsou ve shodě s naším přesvědčením.

HODNOTY

Užitečnost: Chceme být užiteční a prospěšní svým zákazníků, partnerům, oborům, ve kterých podnikáme a v konečném důsledku i vůči sobě.

Profesionalita: Základ profesionality tvoří znalosti a dovednosti v oboru či disciplíně, dlouholeté zkušenosti a upřímný přístup k věci.

Odpovědnost: Za své činy přijímáme odpovědnost na všech úrovních. Uvědomujeme si, že svou činností významně ovlivňujeme životy druhých.

Vzdělanost: Dobře víme, že osobní růst je založen na celoživotním vzdělávání a pro nás všechny je důkazem pochopení jeho významu.

Tolerance: Respektujeme názorové odlišnosti, pokud nejsou v rozporu se zákony nebo vyššími morálními a etickými principy.

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ

Zachováváme respekt k životnímu prostředí, ke kultuře, k různorodé společnosti, našemu dědictví a vyšším principům. Snažíme se být dobrými hospodáři vzduchu, vody, energie, surovin a správného nakládání s odpady.

„Nebát se a nekrást.“

Tomáš Garrigue Masaryk

FLAVIO COMPANY s.r.o. © 2015 Všechna práva vyhrazena